Haljastusplaan ehk -projekt

Haljastusplaan on aluseks õuealade haljastuse ja katendite rajamisel. Plaan koosneb istutusjoonistest, taimmaterjali loetelust koos taimede koguste ja kirjeldustega, mõõtudega vaadetest, kasutatud materjalide lisadest ja seletuskirjast.

Võtke julgelt meiega ühendust ja koos leiame sobiva lahenduse!